PÓTFELVÉTELI, ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS HELYEKRE IS!

 

Kedves Érdeklődő!
 
Amennyiben 2020. általános felvételi eljárásban nem nyertél felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem, vagy nem is jelentkeztél sehova, de mégis szeretnél szeptembertől egyetemi tanulmányokat folytatni, úgy augusztus 6-ig van lehetőséged a www.felvi.hu oldalon pótfelvételi eljárás keretében karunkra jelentkezned.
 
Az alábbi szakokra várjuk a jelentkezőket:

ALAPKÉPZÉSI (BSc) SZAKOK:

  • anyagmérnöki nappali  (állami ösztöndíjas formában is)
  • vegyészmérnöki nappali és levelező (állami ösztöndíjas formában is)
MESTERKÉPZÉSI (MSc) SZAKOK:
  • anyagmérnöki nappali és levelező (csak önköltséges formában)
  • kohómérnöki nappali és levelező (csak önköltséges formában)
     

8470
1090

 
Bemutatkozunk
 

Rövidesen a hétköznapi valóságban is megjelennek (sőt, részben már meg is jelentek) azok a – ma még a csodák világába tartozó – különleges anyagok („alak- emlékező” ötvözetek, nanorészecskéket tartalmazó kerámiák és fémek, nanoszerkezetű polimerek, ultra nagy tisztaságú fémek, különleges bevonatok, fémhabok és fémkompozitok), amelyekkel azok a középiskolás diákok is találkozhatnak, akik a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának anyagmérnöki vagy vegyészmérnöki alapszakán (BSc) kezdik meg tanulmányaikat.

 

Karunk volt az anyagmérnök képzés hazai kezdeményezője, ma a képzés központja. 2019-től vegyészmérnök alapszakos képzést is indítunk a vegyipari vállalatokkal közösen, a vegyipar szívében. Rendkívül széles ipari háttér, számos iparág várja anyagmérnökeinket. Végzett hallgatóinkat a polimeralapanyag-gyártó és -feldolgozó üzemek, vegyiművek, gumiipari, energetikai, építőanyag-ipari, mikroelektronikai anyagokat gyártó cégek, valamint – hagyományosan – a fémiparban működő alapanyaggyártó, öntő, hőkezelő, képlékenyalakító vállalatok alkalmazzák. Mérnök növendékeink a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukra támaszkodva kiválóan megállják helyüket Magyarország gazdaságának húzóágazatában, a nemzetközi összevetésben is versenyképes járműiparban vagy vegyiparban.

 

 
Képzési formák
 

BSc

A végzettjeink az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak szakemberei. Új, korszerű szerkezetű anyagokat fejlesztenek, terveznek, gyártanak, és kutatják ezek felhasználási lehetőségeit.

MSc

Olyan mérnökök képzése a cél, akik az anyagok szerkezetének, viselkedésének ismereteivel képesek a technológiák tervezésére, működtetésére, kutatási-fejlesztési feladatok ellátására.

PhD

A képzés lezárását, az abszolutórium megszerzését, és a doktori szigorlat letételét követően kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és a doktori oklevél átadására.

„A végzettek elhelyezkedése problémamentes, mivel a MAK képzési spektruma kb. 1.000-1.500 vállalat profiljához kapcsolódik.”

– Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (2014)

Diákélet

 

Amikor a gólyák szeptemberben megérkeznek a miskolci Egyetemvárosba, elhűlnek attól a látványtól, ami nem csak madártávlatból lenyűgöző. Bár az egyetem campusa a város része, mégis külön világ a Dudujka- völgy 85 hektáros parkjában. Európa egyik legszebb egyetemvárosában különféle szolgáltatások könnyítik meg az életet.

 

Hagyományaink

 

Az egyetemre kerülő ifjú még „pogánynak” vagy „poganyinának” számít, s csupán akkor keresztelik „balekká” egy ünnepélyes szakestély keretében, ha a balekoktatást követően sikeresen vizsgázott. Hagyományaink fénypontját a vidám szakestélyek jelentik, melyek az egyes karok sajátosságai, de szigorú házirend szerint zajlanak.

 

Határok nélkül

 

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán a hallgatók tehetségének kibontakoztatásában meghatározó szerepe van a Tudományos Diákkör keretében végzett kutatómunkának. A hallgatók a kar oktatói és ipari szakemberek iránymutatása mellett végeznek kutatómunkát, melynek eredményeként készítik el a Tudományos Diákköri dolgozataikat.

 

HÍREINK

163
 

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence
– dékán, egyetemi tanár

Mit jelent anyagmérnöknek és vegyészmérnöknek lenni?

 

Miért érdemes ide jelentkezni? A válasz kézenfekvő: egyrészt egyetemünk csodálatos természeti környezetben kínál korszerű képzési lehetőségeket, modern infrastruktúrát és vonzó szabadidős programokat. Másrészt a Műszaki Anyagtudományi Kar élen járt az anyagmérnöki képzés hazai megteremtésében és elterjesztésében, s mára a képzés országos központjává vált. Az idén először indítandó vegyészmérnök képzést hasonló elhivatottsággal kezdjük el, célunk nem kisebb, mint egy világszínvonalú képzés meghonosítása Miskolcon. Diákjaink számára az is fontos, hogy a szakmaszeretetet és a közösségi összetartozást erősítő (1735-ig visszavezetett) történelmi hagyományainkat gondosan ápoljuk. Az oktató–hallgató kapcsolat rendkívül közvetlen karunkon.