Kedves Hallgatók,
 

A vírus miatt kialakult helyzetben az oktatás módszertana (távoktatás) mellett a tanulmányi időbeosztásunk is módosult (az egyetemi honlapon már ez szerepel). A jelenleg érvényes, módosított tanulmányi időbeosztást áttekinthető formában feltettük a kari honlapra az alábbi linkre:

 

Módosított tanulmányi időbeosztás

 

Jelen tájékoztatóban a szakdolgozat/diplomamunka készítéssel/leadással és a záróvizsgával kapcsolatban is vannak fontos információk.

A nyári gyakorlatról egyelőre nincsenek információink, de minden bizonnyal azokat nyáron nem tudják hallgatóink teljesíteni, így terveink szerint arra vagy az ősszel fogunk sort keríteni, ha a veszélyhelyzet addigra azt megengedi, vagy -ha erre minisztériumi engedélyt kapunk- akkor a decemberben végző hallgatóknál az idei nyári gyakorlat teljesítésétől eltekintünk.

 
Főbb változások:
 

 • BSc képzésben a szorgalmi időszakot 2 héttel kitoltuk (14 hétre). Ennek két oka van:
  • Előzetesen nem tervezett másfél hét rektori szünet volt márciusban a vírus miatt (csütörtök-pénteki óráknál ez 2 hetes elmaradást okozott)
  • A távoktatásra való átállás, illetve a távoktatásban esetlegesen nehezebben kivitelezhető számonkérések, követelmények teljesítése miatt nehogy valaki aláírást/gyakorlati jegyet ne tudjon megszerezni, így a két hét kitolásával az aláírást/gyakorlati jegyet is két héttel tovább lehet „normál eljárásban” megszerezni.
 

FONTOS!

 

A duális képzésben résztvevő hallgatók vállalati szakasza az eredeti ütemezésnek megfelelően május 4-én elindul, azaz kitolt 2 hétben duális hallgatóink egy része már cégnél lesz. Ugyanakkor mivel távoktatásban működik a rendszer, így a cégtől, esetleg munkaidőn kívül az elektronikus tananyag későbbi átnézésével is tud haladni a hallgató ezen két hétben. Arra kérek mindenkit, hogy ezt vegye figyelembe, duális hallgatót sem órai online jelenlét hiánya, sem online számonkérésen való nem részvétel miatt sem érheti hátrány ezen két hétben!

 

 • MSc képzésben a 2. (tehát végzős) évfolyamon (angol és magyar nyelvű képzés egyaránt) a szorgalmi időszakot 3 héttel kitoltuk. Ennek oka ugyanaz, mint a BSc-nél, valamint szintén oka a diplomamunkákkal való nehezebb haladás a jelen méréseket nem kivitelezhető helyzetben.
 • MINDEN képzésünkben az aláíráspótlások, gyakorlati jegy pótlások határidejét július 18-ig kitoltuk. Ennek oka szintén az, ha az online számonkérés nehézkesebb, akkor se érjen hátrány egyetlen hallgatót sem.
 • MINDEN képzésünkben az vizsgaidőszakot július 31-ig kitoltuk (igazodva az egyetem vonatkozó előírásaihoz). Ennek oka szintén az, ha az online számonkérés nehézkesebb, akkor se érjen hátrány egyetlen hallgatót sem. (Az elővizsgaidőszakok is módosulnak nyilván a szorgalmi időszakok hosszabbításával.)
   

FONTOS!

 

A végzős hallgatók számára is július 31. a vizsgaidőszak, azonban aki részt akar venni a 2020. nyári záróvizsgákon, azon hallgatóknak 2020.05.22-ig online jelentkezni kell Záróvizsgára, és 2020.06.05-ig abszolutóriumot kell szerezni. (részletek az alábbi linken: Módosított tanulmányi időbeosztás) Tehát nekik az esetleges aláírás/gyakorlati jegy pótlásokat és az összes vizsgát 06.05-ig teljesíteni kell. Így kérem az Oktató Kollégákat, hogy ahol van aláírást/gyakorlati jegyet nem szerzett hallgató, ott aláírás/gyakorlati jegy pótlásra az adott szorgalmi időszak utáni 2 hétben heti legalább 1 alkalmat legyenek kedvesek biztosítani, valamint az adott elővizsga- és vizsgaidőszakban minden hétre legyenek kedvesek legalább 1 vizsgaalkalmat kiírni (ez egyébként HKR szerinti kötelezettség általános esetben is!).

 

 • A szakdolgozat/diplomamunka beadási határidőt 2 héttel eltoltuk. (Oka: a nehezebb szakdolgozat/diplomamunka készítés.) Ez (05.22.) lett a záróvizsgára való jelentkezés határideje is!
   

FONTOS!

A kialakult helyzetben sem az egyetemen, sem a legtöbb cégnél nem tudnak a hallgatók méréseket végezni. Így a szakdolgozatok/diplomamunkákkal kapcsolatos elvárásaink, követelményeink is változtak. Ennek részleteit minden intézetigazgató ismeri, erről Ők fogják a témavezető oktatókat külön tájékoztatni. A témavezetők kötelessége pedig a témavezetett hallgatók tájékoztatása.

 

FONTOS!

A szakdolgozat/diplomamunka leadás folyamatát az alábbi linken olvasható dokumentum részletesen tartalmazza. Csak az abban leírtak szerint fogadjuk el a beadott a dolgozatokat. (Módosított tanulmányi időbeosztás)

 

 • A záróvizsgaidőszakot 3 héttel eltoltuk. (Oka: minden előtte lévő tolódik, így a ZV-re készülést is toljuk, valamint a szakdolgozat/diplomamunka beadáshoz képest plusz 1 héttel, mert a felkészülés, esetleges konzultáció szintén nehezebb jelen helyzetben.)
   

FONTOS!

 

A záróvizsgára való jelentkezés folyamatát az alábbi linken olvasható dokumentum részletesen tartalmazza. Csak az abban leírtak szerint fogadjuk el a hallgatók jelentkezését a záróvizsgákra. (Módosított tanulmányi időbeosztás)

FONTOS!

 

A záróvizsgát JELEN ÁLLÁS SZERINT (VÁLTOZHAT!) személyes jelenléttel, nem online tartjuk. A lebonyolításról, az érintésmentes és távolságtartó eljárás részleteiről később részletes leírást küldünk, amelyhez minden résztvevő Oktató és Hallgató Kolléga köteles lesz magát tartani.

 

 
FONTOS
!
 

Minden kérelmet, így az aláíráspótlásra, gyakorlati jegy pótlásra való kérelmet, szakdolgozat/diplomamunka leadási határidő hosszabbítási kérelmet is elektronikus formában kell benyújtani. Ennek részleteiről külön e-mailben fogok mindenkit tájékoztatni.

 

Bármilyen kérdés esetén Kollégáimmal állunk rendelkezésetekre.

 

Jó Szerencsét és jó egészséget!

 

Miskolc, 2020. 04. 18.

 
Mende Tamás

tanulmányi és beiskolázási dékánhelyettes

1090

 
Bemutatkozunk
 

Rövidesen a hétköznapi valóságban is megjelennek (sőt, részben már meg is jelentek) azok a – ma még a csodák világába tartozó – különleges anyagok („alak- emlékező” ötvözetek, nanorészecskéket tartalmazó kerámiák és fémek, nanoszerkezetű polimerek, ultra nagy tisztaságú fémek, különleges bevonatok, fémhabok és fémkompozitok), amelyekkel azok a középiskolás diákok is találkozhatnak, akik a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának anyagmérnöki vagy vegyészmérnöki alapszakán (BSc) kezdik meg tanulmányaikat.

 

Karunk volt az anyagmérnök képzés hazai kezdeményezője, ma a képzés központja. 2019-től vegyészmérnök alapszakos képzést is indítunk a vegyipari vállalatokkal közösen, a vegyipar szívében. Rendkívül széles ipari háttér, számos iparág várja anyagmérnökeinket. Végzett hallgatóinkat a polimeralapanyag-gyártó és -feldolgozó üzemek, vegyiművek, gumiipari, energetikai, építőanyag-ipari, mikroelektronikai anyagokat gyártó cégek, valamint – hagyományosan – a fémiparban működő alapanyaggyártó, öntő, hőkezelő, képlékenyalakító vállalatok alkalmazzák. Mérnök növendékeink a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukra támaszkodva kiválóan megállják helyüket Magyarország gazdaságának húzóágazatában, a nemzetközi összevetésben is versenyképes járműiparban vagy vegyiparban.

 

 
Képzési formák
 

BSc

A végzettjeink az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak szakemberei. Új, korszerű szerkezetű anyagokat fejlesztenek, terveznek, gyártanak, és kutatják ezek felhasználási lehetőségeit.

MSc

Olyan mérnökök képzése a cél, akik az anyagok szerkezetének, viselkedésének ismereteivel képesek a technológiák tervezésére, működtetésére, kutatási-fejlesztési feladatok ellátására.

PhD

A képzés lezárását, az abszolutórium megszerzését, és a doktori szigorlat letételét követően kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és a doktori oklevél átadására.

„A végzettek elhelyezkedése problémamentes, mivel a MAK képzési spektruma kb. 1.000-1.500 vállalat profiljához kapcsolódik.”

– Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (2014)

Diákélet

 

Amikor a gólyák szeptemberben megérkeznek a miskolci Egyetemvárosba, elhűlnek attól a látványtól, ami nem csak madártávlatból lenyűgöző. Bár az egyetem campusa a város része, mégis külön világ a Dudujka- völgy 85 hektáros parkjában. Európa egyik legszebb egyetemvárosában különféle szolgáltatások könnyítik meg az életet.

 

Hagyományaink

 

Az egyetemre kerülő ifjú még „pogánynak” vagy „poganyinának” számít, s csupán akkor keresztelik „balekká” egy ünnepélyes szakestély keretében, ha a balekoktatást követően sikeresen vizsgázott. Hagyományaink fénypontját a vidám szakestélyek jelentik, melyek az egyes karok sajátosságai, de szigorú házirend szerint zajlanak.

 

Határok nélkül

 

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán a hallgatók tehetségének kibontakoztatásában meghatározó szerepe van a Tudományos Diákkör keretében végzett kutatómunkának. A hallgatók a kar oktatói és ipari szakemberek iránymutatása mellett végeznek kutatómunkát, melynek eredményeként készítik el a Tudományos Diákköri dolgozataikat.

 

HÍREINK

163
 

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence
– dékán, egyetemi tanár

Mit jelent anyagmérnöknek és vegyészmérnöknek lenni?

 

Miért érdemes ide jelentkezni? A válasz kézenfekvő: egyrészt egyetemünk csodálatos természeti környezetben kínál korszerű képzési lehetőségeket, modern infrastruktúrát és vonzó szabadidős programokat. Másrészt a Műszaki Anyagtudományi Kar élen járt az anyagmérnöki képzés hazai megteremtésében és elterjesztésében, s mára a képzés országos központjává vált. Az idén először indítandó vegyészmérnök képzést hasonló elhivatottsággal kezdjük el, célunk nem kisebb, mint egy világszínvonalú képzés meghonosítása Miskolcon. Diákjaink számára az is fontos, hogy a szakmaszeretetet és a közösségi összetartozást erősítő (1735-ig visszavezetett) történelmi hagyományainkat gondosan ápoljuk. Az oktató–hallgató kapcsolat rendkívül közvetlen karunkon.