Tájékoztató
 

Az alábbi oldalon különböző hivatalos dokumentumokat olvashattok:

  • tájékoztatókat;
  • formanyomtatványokat,
  • tantárgyi kommunikációs dossziékat stb.

Célunk, hogy a hallgatóink számára elérhetővé tegyük az aktuális, hivatalos dokumentációkat. Ennek érdekében tematikusan összegyűjtöttük a hasznos anyagokat, melyek a következő legördülő menükben tekinthetők meg. Az oldalt folyamatosan frissítjük, így a közeljövőben még több dokumentum lesz elérhető.

5539

Letölthető dokumentumok

 

Miskolci Egyetem Hallgatói Követelményrendszere – “ME KHR”

Műszaki Anyagtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszere  – “ME – MAK HKR”
A kari követelményrendszer az egyetemi HKR-el együtt értelmezendő.

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata – “ME SzMSz”

Műszaki Anyagtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata – “ME – MAK SzMSz”
A kari SzMSz az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítése.

BSc tárgyak

 

A 2018/19 II. félévében aktuális BSc tantárgyi tematikák listája

 

BSc törzsanyag tárgyai

 

1. félév 2. félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
GEMAN011B(L) Matematika I. GEMAN012B(L) Matematika II.
MAKKEM218B(L) Általános és szervetlen kémia GEFIT056B(L) Fizika I.
GEAGT104B(L) Ábrázoló geometria MAKKEM222-17-B(L) Fizikai kémia
MAKPOL226B(L) Anyagszerkezettan I. MAKKEM229B(L) Szerves kémia
GTGKG101AKB(L) Közgazdaságtan alapjai MAKFKT224B(L) Anyagszerkezettan II.
AJPJT10KO1NB(L) Jogi ismeretek GEGET224B(L) Géprajz- gépelemek
MAKPOL227B(L) Anyagvizsgálat MAKÖNT256B(L) Biztonságtechnika
GEFIT050B Fizika 0.* ETTES2AK1 Testnevelés
Idegen nyelv Idegen nyelv
MAKKEM284B Laboratóriumi alapismeretek*
*Szabadon választandó tantárgy a nappali I. évfolyamos, 1. félévüket kezdő hallgatók részére.

 

3. félév 4. félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
GEFIT057B(L) Fizika II. GEMET266B(L) Mechanika
MAKETT236B(L) Tüzeléstan MAKFKT268-17-B(L) Nanotechnológiák
MAKFKT225B(L) Fémtan I. MAKFKT309B(L) Szerkezetvizsgálat
MAKKSZ218B(L) Kerámiatan I. MAKKSZ231B(L) CAD alapjai
MAKPOL228B(L) Polimertan ETTES2AK2 Testnevelés
MAKMET254B(L) Fémtechnológia Idegen nyelv
MAKFKT267B(L) Nano-jelenségek Szabadon választott IV.
ETTES1AK2 Testnevelés
Idegen nyelv

 

5. félév 6. félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
MAKKSZ241B(L) Elektrotechnika-ipari méréstechnika alapjai MAKKEM232B(L) Környezetvédelem
MAKMET255B(L) Felületkezelés MAKMKT214B(L) Minőségügy
MAKKEM231B(L) Analitikai kémia MAKETT238B(L) Energiagazdálkodás
MAKETT237B(L) Energetikai berendezések
GTVVE6050B(L) Vezetéselmélet
MAKDH207B(L) Nyári szakmai gyakorlat
Szabadon választott V.

 

7. félév
NEPTUN kód Tárgy
MAKDH209B(L) BSc Zárógyakorlat
Szakdolgozat

 

Polimertechnológia és Vegyiparitechnológia specializáció

 

Polimertechnológia Vegyipari technológia
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
4. MAKPOL222-17-B(L) Ipari polimerizációs technológiák MAKKEM212-17-B(L) Szerves kémiai technológiák
MAKPOL204B(L) Polimer anyagismeret GEVGT202-17-B(L) Vegyipari műveletek
5. MAKPOL230B(L) Faanyagok alkalmazástechnikája MAKKEM243B(L) Petrolkémiai technológiák
MAKPOL231B(L) Elasztomerek MAKKEM272B(L) Szervetlen kémiai technológiák
6. MAKPOL232B(L) Műanyag feldolgozás MAKKEM235B(L) Szerves kémiai analízis
MAKPOL233B(L) Polimerek alkalmazástechnikája MAKKEM236B(L) Szerves kémiai analízis gyakorlat
GEVGT211B(L) Vegyipari rendszerek tervezése
GEVGT212B(L) Vegyipari rendszerek tervezése gyakorlat
7. MAKPOL234B(L) Műanyag feldolgozása gyakorlat MAKKEM052B(L) Vegyipari rendszerek folyamatirányítása
MAKPOL235B(L) Polimer-kompozitok GEVGT214B(L) Vegyipari rendszerek biztonság technikája

 

Hőenergia és Szilikáttechnológiai specializáció

 

Hőenergia Szilikáttechnológia
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
4. MAKETT242B(L) Égéselmélet, hőtan MAKKSZ217-17-B(L) Szilikáttechnológiák
MAKETT243B(L) Energiahordozók I. MAKKSZ230-17-B(L) Kerámiák alakadása I.
5. MAKETT244B(L) Energiahordozók II. MAKKSZ219B(L) Portechnológiák
MAKETT233B(L) Biomassza tüzelés
6. MAKETT234B(L) Tűzálló anyagok MAKKSZ242B(L) Műszaki kerámiák
MAKETT245B(L) Kemencék üzemtana MAKKSZ203B(L) Finomkerámia technológiák
MAKKSZ223B(L) Üvegipari technológiák
7. MAKETT283B(L) Villamos melegítés, hajtások MAKKSZ222B(L) Tégla- és cserépipari technológiák
MAKETT246B(L) Energiagazdálkodás II. MAKKSZ224B(L) Kerámia mázak

 

Hőkezelés és Képlékenyalakítás specializáció

 

Hőkezelés Képlékenyalakítás
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
4. MAKFKT303-17-B

MAKFKT303-17-L

Öntött ötvözetek fémtana (nappali)

Öntött ötvözetek fémtana (levelezős)

MAKFKT280B(L) Alakítástechnika
MAKFKT270-17-B(L) Metallográfia
5. MAKFKT273B(L) Vasötvözetek hőkezelése gyakorlat MAKFKT271B(L) Hengerlés technológia
MAKFKT274B(L) Fémötvözetek hőkezelése gyakorlat MAKFKT272B(L) Alakítástechnológiai gyakorlat I.
6. MAKFKT277B(L) Fémes szerkezeti anyagok MAKFKT275B(L) Kovácsolás technológiája
MAKFKT276B(L) Alakítástechnológiai gyakorlat II.
7. MAKFKT278B(L) Fémes szerkezeti anyagok gyakorlat MAKFKT279B(L) Technológiai folyamatok szimulációja

 

Öntészet és Járműipari öntészet specializáció

 

Öntészet Járműipari öntészet
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
4. MAKÖNT303B(L) Öntészet alapjai MAKFKT303-17-B(L) Öntött ötvözetek fémtana (nappali)

Öntött ötvözetek fémtana (levelező)

MAKÖNT304B(L) Öntészet alapozó gyakorlat MAKÖNT001-17-B(L) Vas- és acélötvözetek metallurgiája
5. MAKÖNT267B(L) Öntészeti technológiák 1.
MAKÖNT268B(L) Forma- és magkészítés
6. MAKÖNT270B(L) Nyomásos és kokilla öntés
MAKÖNT272B(L) Öntödei gépek üzemtana
MAKÖNT269B(L) Öntészeti technológiák 2.
7. MAKMÖT271B(L) Öntészeti metallurgia gyakorlat
MAKMÖT273B(L) Öntészeti technológiai gyakorlat

 

Fémelőállítás és Felülettechnika specializáció

 

Fémelőállítás Felülettechnika
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
4. MAKMET025B(L) Nyersvasmetallurgia MAKMET020B(L) Korrózió és korrózióvédelem
MAKMET026B(L) Kémiai metallurgia alapjai MAKMET021B(L) Felület előkészítési technológiák
5. MAKMET027B(L) Acélmetallurgia I. MAKMET022B(L) Felülettechnológiák
MAKMET062B(L) Alumínium- és könnyűfémtechnológiák MAKFKT305-17-B(L) Felületmódosító eljárások
6. MAKMET028B(L) Acélmetallurgia II. MAKPOL248-17-B(L) Szerves bevonatrendszerek
MAKMET029B(L) Színesfémmetallurgia MAKMET023B(L) Vékonyrétegek és alkalmazások
7. MAKMET030B(L) Acélmetallurgia III. MAKFKT281B(L) Műtárgyak felülettechnológiái
MAKMET031B(L) Ipari porok és bevonatok MAKMET024B(L) Nemesfémes bevonatok és vizsgálatok
MSc tárgyak
A 2018/2019 tanév tárgyai

 

Anyagmérnök MSc törzsanyag tárgyai

 

1/tavaszi félév 1/őszi félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
GEMAN015M Differenciál egyenletek GEMET268M Szilárdságtani számítások
MAKKEM272M Alkalmazott kémia és Transzportfolyamatok MAKFKT346M Szerkezetvizsgálat II.
MAKFKT345M Anyagegyensúlyok MAKFKT305M Kompozitok
MAKFKT300M Projekt menedzsment Szabadon választott II.
Szabadon választott I.

 

2/tavaszi félév 2/őszi félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
MAKPOL281-17-M
MAKKEM281-17-M
MAKKSZ281-17-M
MAKETT281-17-M
MSc kutató-, Diplomamunka I. MAKPOL282-17-M
MAKKEM282-17-M
MAKKSZ282-17-M
MAKETT282-17-M
MSc kutató-, diplomamunka II.
MAKPOL264-17-M Szellemi tulajdon védelme MAKFKT347-17-M Határfelületi jelenségek
MAKMKT520-17-M Menedzsment rendszerek Szabadon választott III.
MAKDH230M MSc nyári gyakorlat

 

Anyagmérnök MSc specializációs tárgyak

 

Polimermérnöki specializáció Vegyipari-technológiai specializáció
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKPOL261-17-M(L) Polimertan II. MAKKEM275-17-M(L) Reakciókinetika és katalízis
1/Ő MAKPOL260-17-M(L) Ragasztás MAKKEM274-17-M(L) Kolloid kémia
2/T MAKPOL262-17-M(L) Műanyagfeldolgozógépek üzemtana GEVGT227-17-M(L) Vegyipari műveletek II.
2/Ő MAKPOL263-17-M(L) Terméktervezés GEVGT228-17-M(L) Vegyipari rendszerek modellezése
MAKKEM280-17-M(L) Vegyipari rendszerek optimalizálása

 

Szilikátmérnöki specializáció Energetikai specializáció
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKKSZ238-17-M(L) Kerámiák alakadása II. MAKETT274-17-M(L) Energetikai tervezés
1/Ő MAKKSZ237-17-M(L) Kerámiatan II. MAKETT273-17-M(L) Hőtranszport
2/T MAKKSZ240-17-M(L) Szilikátipari gépek MAKETT276-17-M(L) Energetikai rendszerek
2/Ő MAKKSZ239-17-M(L) Kerámiák anyagvizsgálata MAKETT275-17-M(L) Energetikai modellezés

 

Kohómérnök MSc törzsanyag

 

1/tavaszi félév 1/őszi félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
GEMAN015M(L) Differenciál egyenletek GEMET268M(L) Szilárdságtani számítások
MAKKEM272M(L) Alkalmazott kémia és Transzportfolyamatok MAKMET311M(L) Fémtechnológiák
MAKFKT345M(L) Anyagegyensúlyok MAKFKT357M(L) Kristályosodás
MAKMFKT300M(L) Projekt menedzsment Szabadon választott II.
Szabadon választott I.

 

2/tavaszi félév 2/őszi félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
MAKETT282-17-M(L)
MAKFKT362-17-M(L)
MAKMET332M(L)
MAKMET342M(L)
MSc kutató-, Diplomamunka I. MAKETT281-17-M(L)
MAKFKT361-17-M(L)
MAKMET331M(L)
MAKMET341M(L)
MSc kutató-, Diplomamunka II.
MAKPOL264-17-M Szellemi tulajdon védelme MAKFKT347-17-M Határfelületi jelenségek
MAKMKT520-17-M Menedzsment rendszerek Szabadon választott III.
MAKDH231M(L) MSc nyári gyakorlat

 

Kohómérnök MSc specializációs tárgyak

 

Hőkezelési és Képlékenyalakítási specializáció Kémiai fémtechnológiai specializáció
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKFKT349-17-M(L) Hőkezelési folyamatok szimulációja MAKMET314M(L) Hidro-elektrometallurgia
1/Ő MAKFKT348M(L) Hőkezelés fémtani alapjai MAKMET312M(L) Vas- és acélmetallurgia
2/T MAKFKT351-17-M(L) Képlékenyalakítási folyamatok szimulációja MAKMET315M(L) Bevonó technológiák
MAKFKT352-17-M(L) Komplex tervezés v. Projekt feladat
2/Ő MAKFKT350-17-M(L) Képlékenyalakítás elmélete MAKMET313M Fémtartalmú hulladékok feldolgozása

 

Öntészeti specializáció Energetikai specializáció
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKÖNT317M(L) Járműipari ötvözetek és öntvények fejlesztése MAKETT274-17-M(L) Energetikai tervezés
1/Ő MAKÖNT316M(L) Öntészet elmélete és korszerű technológiái MAKETT273-17-M(L) Hőtranszport
2/T MAKÖNT320M(L) Öntészeti technológia tervezés és szimuláció MAKETT276-17-M(L) Energetikai rendszerek
2/Ő MAKÖNT319M(L) Fémöntészeti technikák és vizsgálatok MAKETT275-17-M(L) Energetikai modellezés

 

Anyag- és Kohómérnök MSc Kiegészítő specializációs tárgyak

 

Anyagvizsgálati és nanotechnológiai Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKFKT353-17-M(L) Nanotechnológiák I. MAKKEM276-17-M(L) Hulladékgazdálkodás
1/Ő MAKFKT354-17-M(L) Finomszerkezetvizsgálat MAKKEM277-17-M(L) Víz-, levegőtisztaság és talajvédelem I.
2/T MAKFKT356-17-M(L) Nanotechnológiák II. MAKKEM279-17-M(L) Hatásvizsgálat és kockázatbecslés,
környezetállapot értékelés
2/Ő MAKFKT355-17-M(L) Mikroszkópia és képelemzés MAKKEM278-17-M(L) Víz-, levegőtisztaság és talajvédelem II.

 

Archeometallurgiai Minőségirányítási
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKFKT336M(L) Archeometallurgia I. MAKMKT521M(L) Six Sigma és LEAN alapismeretek
1/Ő MAKFKT337M(L) Archeometallurgia II. MAKMKT522M(L) Minőségfejlesztés
2/T MAKFKT338M(L) Leletek vizsgálata és rekonstrukciós kísérletek MAKMKT523M(L) Minőségfejlesztési technikák
2/Ő MAKFKT339M(L) Archeometallurgia régészeti vonatkozásai MAKMKT524M(L) Járműipari minőségbiztosítás
Ózdi képzés - BSc nappali tantárgyak
Tantárgy Tantárgy kódja
Anyagszerkezettan II. MAKFKT224-OZD-B
Biztonságtechnika MAKÖNT256-OZD-B
Fizika I. GEFIT056-OZD-B
Fizikai kémia MAKKEM222-OZD-B
Géprajz – Gépelemek GEGET224B-OZD
Szerves kémiai analízis MAKKEM229-OZD-B
MSc subjects
Subject Neptun code
Applied_Chemistry MAKKEM272M
Complex_Planning MAKFKT352M_EN
Ferrous alloys heat treatment practice MAKFKT008N
Heat treatment of nonferrous alloys MAKFKT254B_EN
Intellectual properties law MAKPOL264M;
MAKPOL26417M
Materials Equilibria MAKFKT345M
MSc Research and Diplom work I and II MAKFKT361M;
362M_EN
Project management MAKMOT325M;
MAKFKT300M
Quality management systems MAKMKT520M