Formáld te is a jövőd!
 

A legtöbb termék mesterséges anyagokból készül. A használható anyagokat mindig is az ember hozta létre: cserzi a bőrt, impregnálja a fát, megedzi az acélt, vulkanizálja a gumit, égeti a porcelánt. Nézd meg a derékszíjad, a széked, amin ülsz, a bicskád élét, a műanyag padlót, a kerékpárod gumiját vagy a bögrédet, a mobiltelefonodat vagy épp a számítógépedet! Mind mesterséges anyag – ezernyi megoldás, ezernyi minőség. Az anyagmérnökök több tekintetben is a jövő univerzális szakemberei, akiket tárt karokkal vár Európa. Minden felhasználási célra más anyag alkalmas: ötvözetek, fémek, gumik, műanyagok, kerámiák, félvezetők, építőanyagok, farostanyagok, üvegek.

De ki érthet ennyiféle anyaghoz? Például Te!

Az anyagmérnöki kurzus ideje alatt megtanulod a szakmát: valóban fogsz érteni minden gyártott anyaghoz, s ha kedvenc anyagfajtád kimegy a divatból, folytathatod egy másikkal. Az alapképzésben (BSc) és azon túl szakosodhatsz is: koncentrálhatsz egy anyagfajtára. Alapdiplomád megszerzése után Európa bármely egyetemén – bele- értve persze a Miskolci Egyetemet is – mesterkurzusok (MSc) várnak, hogy speciális irányokban képezhesd magad.

925

Okleveles anyag- és kohómérnökeinket, valamint a BSc és MSc fokozattal rendelkező mérnökeinket számos iparág várja. Karunk rendkívül széles spektrumú ipari háttérrel, valamint ehhez kapcsolódó, kiterjedt ipari kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A végzett mérnökeinkre számtalan állásajánlat vár: a mérnökökben hiány van, a színvonalas műszaki szaktudással rendelkező pályakezdőket keresik.

Az elmúlt évek statisztikai elemzései meggyőzően bizonyítják, hogy ma a mérnökök iránt van a legnagyobb kereslet, az elhelyezkedési lehetőségeik egyre jobbak, mind a munkahely, mind pedig a fizetés szempontjából.

„A mérnöktársadalom csúcsán az átlagkereset alapján a kohómérnökök (462ezer) és a bányamérnökök (401ezer) állnak…” (HVGhetilap 2010/38. szám)

Ismerd meg Karunkat!
 

Amikor a gólyák szeptemberben megérkeznek a miskolci Egyetemvárosba, elhűlnek attól a látványtól, ami nem csak madártávlatból lenyűgöző. Bár az egyetem campusa a város része, mégis külön világ a Dudujka- völgy 85 hektáros parkjában. Európa egyik legszebb egyetemvárosában különféle szolgáltatások könnyítik meg az életet. az étteremben a nemzetek konyhája, a tanulmányi épületekben közel egy tucat büfé, két pékség, két élelmiszerbolt és egy pizzéria várja vendégeit.

Tanulj tovább nálunk!
 

Aki Magyarországon felsőoktatási intézménybe jelentkezik, az úgynevezett bolognai átalakítási folyamat keretében bevezetett lineáris képzési rendszerben fog tanulni. a képzés többszintű, az egyes szintek egymásra épülnek. 2013-tól az alábbi lehetőségek választhatók karunkon: Anyagmérnöki Alapszak (BSc), Anyagmérnöki Mesterszak (MSc),  Kohómérnöki Mesterszak (MSc)

 

Ismerd meg őket részletesebben!

 
Képzési formák
 

BSc

A végzettjeink az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak szakemberei. Új, korszerű szerkezetű anyagokat fejlesztenek, terveznek, gyártanak, és kutatják ezek felhasználási lehetőségeit.

MSc

Olyan mérnökök képzése a cél, akik az anyagok szerkezetének, viselkedésének ismereteivel képesek a technológiák tervezésére, működtetésére, kutatási-fejlesztési feladatok ellátására.

PhD

A képzés lezárását, az abszolutórium megszerzését, és a doktori szigorlat letételét követően kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és a doktori oklevél átadására.

Szeretnél friss diplomásként több éves szakmai gyakorlattal rendelkezni?


 
Miért érdemes ide jelentkezni?
 

A világon mindenütt rendkívül gyorsan fejlődő szakterület az anyagtudomány. Aki ezt választja hivatásának, nemcsak az anyagok szerkezetével és tulajdonságaival ismerkedik meg tanulmányai során, hanem az anyagok előállításához, gyártásához, módosításához szükséges környezetbarát és energiatakarékos anyagtechnológiákkal is. Karunk élen jár az anyagmérnöki képzés hazai megteremtésében és elterjesztésében, s mára a képzés országos központjává vált.

A mindennapi életben is egyre gyakrabban találkozhatunk majd azokkal a különleges anyagokkal (pl. „alak emlékező” ötvözetekkel, nanorészecskéket tartalmazó kerámiákkal, fémekkel, polimerekkel és ezekből készített kompozitokkal, mágneses folyadékokkal stb.), amelyekről legtöbben először a Miskolci Egyetemen hallanak, miután megkezdik tanulmányaikat a Műszaki Anyagtudományi Karon, anyagmérnöki alapszakon (BSc). Aki a műszaki pályát választja hivatásául és tanulmányait komolyan veszi, biztos megélhetésre és sok örömet adó szakmai kihívásokra számíthat. Végzett mérnökeink több vonzó állásajánlat közül választhatnak, mérnökökben hiány van. A színvonalas műszaki szaktudással és kellő ambícióval rendelkező pályakezdőket keresik itthon és külföldön egyaránt.

A tanulmányokhoz egyetemünk csodalatos természeti környezetben egyszerre kínál nyugodt körülményeket, korszerű képzési lehetőségeket, modern infrastruktúrát és változatos, vonzó szabadidős programokat. Diákjaink számára is fontos, hogy a szakmaszeretetet és a közösségi összetartozást erősítő (1735-ig visszavezetett) történelmi hagyományainkat gondosan ápoljuk. A kar relatíve kis mérete már-már családias hangulat kialakítására ad lehetőséget, az oktató–hallgató kapcsolat rendkívül közvetlen karunkon. Részben ennek is köszönhető, hogy hallgatóink tudományos diákköri dolgozataikkal országosan kiemelkedő eredményeket érnek el. A Magyar Tudományos Akadémia elnöké és a felsőoktatást felügyelő miniszter a legkiválóbb hallgatóinkat Pro Scientia Aranyéremmel, legkiemelkedőbb témavezető tanárainkat pedig Mestertanár Aranyéremmel tüntette ki rendszeresen.

Büszkék vagyunk arra, hogy az egyetemünken végzett anyagmérnököknek jó hírük van, s tekintélyes vállalatok kifejezetten miskolci mérnököket keresnek! A Műszaki Anyagtudományi Kar kiemelt figyelmet fordít az iparvállalatok es a hallgatói igények kiszolgálására. Ezt mutatja az is, hogy 2015-től az elsők között indítottunk un. duális BSc képzést, 2017-től pedig mar az anyagmérnök mesterszak (vegyipari technológia specializáción) is elérhető duális formában. Ezt a képzési formát azoknak az elhivatott hallgatóknak javasoljuk, akik úgy szeretnének majd friss diplomásként elhelyezkedni, hogy ekkorra mar többéves ipari tapasztalattal is rendelkeznek. A Miskolci Egyetem legkisebb karaként a legtöbb duális partner-céggel rendelkezünk, hallgatóink 50 vállalat közül választhatnak duális képzőhelyet tanulmányaikhoz. A képzésünkhez csatlakozott cégek nagy száma a nálunk megszerezhető diploma érteket es rangját mutatja.

Meggyőződésem, hogy a több évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező karunkon a XXI. században elvárható minőségű tudást kínálunk, igy hallgatóink nagyszerű jövő elé néző szakemberekké válhatnak. Ha ez a lehetőség vonzó, jelentkezz a Műszaki Anyagtudományi Karra, szeretettel varunk!

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence
dékán, egyetemi tanár