Vezető: Farkas László

 

A Kémiai Intézet a Selmecbányán, Mária Terézia 1763. évi rendeletével alapított Ásványtani-Kémlészeti-Kohá szati Tanszék egyik jogutódja. Jelenleg egy egyetemi és két külső tanszékből áll. A Kémiai Intézet az Egyetem három műszaki karán és az Egészségügyi Karon biztosítja a kémiai alaptárgyak oktatását. A különböző kémiai alaptárgyak szakterületére eső kutatásaival jelen van a hazai és a nemzetközi tudományos életben, részt vesz ipari kutatásokban. Az alaptárgyak oktatásán túl a Kémiai Intézet feladata a különböző szakirányokra szakosodott hallgatók speciális kémiai, vegyipari technológiai tárgyainak oktatása. A Kémiai Intézet gondozza mind BSc mind MSc szinten a Vegyipari Technológiai szakirányt. A 2008-ban alapított Vegyipari Technológiai (Wanhua-BorsodChem)Kihe lyezett Intézeti Tanszék elsődleges feladata a hallgatók vegyiparai technológiai gyakorlati képzésének elősegítése. A kihelyezett tanszék koordinálásával a gyakorlati órák modern vegyipari üzemekbe helyeződtek át, az ipari szakemberek bevonásával zajlanak. A Petrolkémiai Technológiai (TVK) Kihelyezett Intézeti Tanszék hivata – losan 2008 decemberétől működik, de a TVK mérnökeinek részvétele az okatatásban már több évvel korábban elkezdődött. A Kihelyezett Tanszék feladata a hallgatók gyakorlati kép – zésének elősegítése, hozzáigazítása a vegyipar igényeihez. Biztosítva ezzel a jól hasznosítható tudás megszerzését. Mindkét kihelyezett Tanszék aktív szerepet vállal a hallgatók nyári gyakorlatainak megvalósításában. Az ipari igé- nyeket, lehetőségeket felkutatva TDK, és diplomamunka témákat, konzulenseket biztosít a hallgatók számára. Végzés után a vegyipari technológiai szakirányos hallgatókat segíti álláskeresésükben, munkábaállásukban.

MUNKATÁRSAK: