Cím: B/1. III. em.
Belső telefon: 15-55
Email: metont@uni-miskolc.hu
Vezető: Dr. Kardos Ibolya

 

A közel másfél évszázadon keresztül eredményesen működő nagy szaktanszékelődök (vaskohászati, fémko – hászati tanszékek) szakmai öröksé- gének hordozójaként és a XXI. század műszaki anyagtudományi kihívásaira is válaszolni képes csapatban dolgoznak együtt a mai Metallurgiai Intézetben a magasan kvalifikált és tapasztalt oktatók-kutatók, a doktorjelöltek és az anyag-, illetve kohómérnök hallgatók. Az Intézet által képviselt szakterületeket (vas- és acélmetallurgia, fémkohászat, felülettechnika) a tanszéki kollektíva igyekszik olyan magas színvonalon művelni, hogy országos hatáskörben tudja kiszolgálni a képviselt iparágaknak a felsőfokú szakember utánpótlás iránti igényét és gyarapí- tani e szakterületek mérnöki és tudományos ismereteinek halmazát. Az Intézet által gondozott szakirányok: az alapképzésben (BSc): a Fémelőállítási szakirány, a mesterképzésben (MSc) a Kémiai fémtechnoló- giai, valamint az Archeometallurgia kiegészítő szakirány. Az intézeti kutatás-fejlesztés és innováció motorja a kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer és a legjelentősebb hazai és multinacionális fémipari vállalatokkal, továbbá az Európai Unió számos országának (Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, Franciaország, Svédország, Finnország, stb.) oktatási-kutatási társintézményeivel kiépített együttműködések.

MUNKATÁRSAK: