A kari kiadványok története
 

Kari kiadvány sorozatunk a Műszaki Anyagtudományi Kar tudományos tevékenységének egy részét mutatja be. A kiadvány a több, mint 70 éves múltra visszatekintő Miskolci Egyetem és jogelődjei “KÖZLEMÉNYEI” sorozat közvetlen folytatása.
Az első kiadvány 1929-ben jelent meg Soproni magyar királyi Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola bányászati és kohászati osztályának KÖZLEMÉNYEIcímmel.
1929 és 1972 között 32 kötet jelent meg, amely a bányászat, kohász és később a gépészet szakterület kutatási eredményeit idegen nyelven, egy kötetben tartalmazta. 1972-től különváltak a szakterületek az idegen nyelvű kiadványban.
Magyarul 1957-től jelentek meg a KÖZLEMÉNYEK kiadásai.1975 – ig a bányász-kohász-gépész magyar nyelvű kiadványból 21 kötet jelent meg.
1975-től a szakterületek külön-külön adnak ki kötetet. A KÖZLEMÉNYEK főcímen belül karunk a II. sorozat Kohászat címet kapta. Egy – egy kötetben több füzet is megjelent. A 22 – 27. kötetek 1975 – 1988 között jelentek meg. Hosszú szünet után 2000 és 2004 között magyar nyelven ismét megjelentek a tudományos ismertetők, a 28 – 32. kötetek ANYAG- ÉS KOHÓMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK címmel. A 33 – 42. kötetek már a karunk nevében bekövetkező változások következtében ANYAGMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK címmel jelentek meg angol és magyar nyelven egy – egy füzet formájában. A kiadványban megjelenő cikkek bemutatják a Műszaki Anyagtudományi Kar tudományos tevékenységének sokféleségét és a különböző tudományterületek egymással való szoros kapcsolatát.

Honlapunkon néhány kiadvány már elérhető, amelyeket a lenti listában tekinthettek meg.

Szerkesztő Bizottság
 

Elnök: Prof. Dr. Árpád Bence Palotás, University of Miskolc, Hungary

Titkár: Dr. Ágnes Wopera, Miskolci Egyetem, University of Miskolc, Hungary

Tagok:

Prof. Dr. Eric G. Eddings, University of Utah, USA

Dr. György Fegyverneki, NEMAK Ltd, Hungary

Dr. László Gömze, University of Miskolc, Hungary

Prof. Dr. C. Hakan Gür, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Prof. Dr. Tamás Kékesi, University of Miskolc, Hungary

Dr. János Lakatos, University of Miskolc, Hungary

Prof. Dr. Valéria Mertinger, University of Miskolc, Hungary

Prof. Dr. Zoltán Gácsi, University of Miskolc, Hungary

Prof. Dr. András Roósz, University of Miskolc, Hungary

Dr. Judit Sóvágó, TVK Tiszaújváros, Magyarország

Dr. Tamás Szabó, University of Miskolc, Hungary

Dr. Katalin Szemmelveisz, University of Miskolc, Hungary

 

Szerkesztő: Nagy Gábor, University of Miskolc, Hungary

Archiválás

Archiválható preprint és postprint vagy kiadói változat/PDF.

Archivable preprint and postprint or publisher version / PDF.

Etikai kódex

A szerzők:

  • ​semmilyen jogcím alatt nem fizetnek és nem kapnak díjat a tanulmányok megjelentetésért,
  • a megjelent tanulmány elektronikus változatát szabadon letölthetik, nyomtathatják
  • változtatás nélkül további elektronikus felületeken nyilvánossá tehetik.

Az olvasók:

  • a tanulmányok elektronikus változatát szabadon ​letölthetik, nyomtathatják.

​A tanulmányok részbeni vagy teljes felhasználásakor a tudományterületnek megfelelő hivatkozást minden felhasználónak meg kell tennie.

 

The authors:

  • do not pay or receive any fees for the publication;
  • the electronic version of the publication is free to download, print;
  • can be uploaded to any other online platforms without changes.

The readers:

  • the electronic version of the publications are free to download, print them.

The publications must be cited in accordance with the citation standard when partial of full use occurs.

Formai követelmények és lektoráltság