Célja, fő működési/kutatási területe

A Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézetének az egyik fontos infrastrukturális és kuta-tási laboratóriumát jelenti a három helyiségből álló általános és fizikai kémiai laboratórium. A laboratórium speciális felszereltsége egyrészt nedves-kémiai laboratóriumi hátteret biztosít az elemanalitikai laboratórium számára, valamint lehetővé teszi alapvető fizikai-kémiai mérések végrehajtását is. A különféle kémiai reagensek (illékony, savas jellegű, stb.) alkalmazhatóságát a rendelkezésre álló 14 db elszívással rendelkező vegyifülke biztosítja. A túlnyomóan vizes közeg alkalmazását 2 nagy teljesítményű desztilláló berendezés támogatja. A laboratóriumban lévő munkaasztalok csapvíz, gáz és elektromos csatlakozási lehetőséggel rendelkeznek. Az eddigi munkák egyrészt a hallgatók gyakorlati képzését, a tudományos tehetséggondozást, a kutató és fejlesztő munkát, valamint az oktatói tudományos előrelépéseket is szolgálták.

Eszközállománya

A laboratórium eszközállománya egyrészt általános laboratóriumi eszközökből áll, de ezen kívül számos műszer áll az itt végzett , ill. végzendő tevékenység rendelkezésére. Az alapkészülékek közé laboratóriumi szárítószekrények és kemencék (Labor MIM, OMSZÖV), elektronikus tára-, analitikai-, és félmikro mérlegek (OHAUS, Scalatek), 0,45 ľm-es pórusméretű vákuumszűrő, digitális elektronikus pH-mérők (Radelkis), elektromos vezetőképesség-mérők, (Radelkis), oldott oxigén-mérő (VWR) tartoznak. Ezen kívül a laboratóriumi tömb rendelkezik több speciálisan az Intézeti kutatómunka támogatására szolgáló berendezéssel is. Ilyen berendezés a diszperz, illetve diszpergált rendszerek aggregációjának tanulmányozására szolgáló Fotometric dispersion analyser készülék, illetve Paulik & Paulik -féle, a különböző anyagok hevítés közbeni viselkedésének tanulmányozását lehetővé tevő Derivatograph C készülék. A különféle szerves illetve szervetlen vegyületek, reakcióik, színképük vizsgálatára, tanulmányozására szolgál a Hitachi gyártmányú, U 3900 H típusú kettős monokromátorral rendelkező ultraibolya- látható tartományban alkalmazható spektrofotométer. Ugyancsak a laboratórium eszközállományát gyarapítja egy 10 IBM kompatibilis számítógépből, valamint a hozzájuk, illesztett Advantech gyártmányú 4018 – 4018m típusú 8 csatornás analóg-digitál konverterből álló mérő-, illetve adatgyűjtő rendszer, mely lassan változó jelek, hőmérséklet jeladók nagy-pontosságú mérésére szolgál. A számítógépek egy a hozzájuk tartozó szerverrel és grafikus munkaállomással együtt egy belső hálózatot alkotnak, mely internet-hozzáféréssel is rendelkezik. A laboratóriumi tömbhöz tartozó kutatói dolgozószobák számítógéppel fel vannak szerelve, internet hozzáféréssel rendelkeznek, így elérhetők a nagy nemzetközi tudományos és -technológiai adatbázisok, illetve az egyetemi tudományos adatbázis. Laboratóriumi vízdesztillálók (2 db.) Laboratóriumi szárítószekrények (3 db) Laboratóriumi kemencék (2 db) Tára-, analitikai-, és félmikromérlegek Vákuum-szűrő berendezés Digitális pH mérők,elektromos vezetőképesség-mérők, oldott oxigéntartalom mérő Fotometric dispersion analyser Paulik & Paulik -féle  Derivatograph C U 3900 H (Hitachi) UV-VIS spektrofotométer Mérőházólat (10 db. IBM kompatibilis számítógép és 10 db. 4018 típusú analóg/digitális konverter) Laboratóriumi felszerelés (üveg-, műanyag- és fém laboratóriumi felszerelés)

A labor felszereltségének kb. értéke

Berendezések összértéke kb.: 12M Ft.

Működtető szervezeti egység

Kémiai Intézet Kutatólaboratóriumok működésével kapcsolatos adatok: A kutatólaboratóriumban folyó projektek (OTKA, NKTH, EU, egyéb K+F, innovációs kutatás, a projektek adatai (2004-2008 évekre): A TVK Olefingyár pirolíziskemencéjének konvekciós zónájában észlelt korróziós és eróziós károsodások vizsgálata. Közreműködők: Anyagtudományi Intézet (Dr. Mertinger Valéria,Kovács Árpád, Sólyom Jenő, Benke Márton) Áramlás és Hőtechnikai Gépek Tanszéke (Dr Szabó Szilárd, Dr Tolvaj Béla, Bolló Betti, Tóth Róbert) Kémiai Intézet (Dr. Bánhidi Olivér, Lengyel Attiláné) 1% TAR (kátrány) koncentrációjú TDA-ból vákuumdesztillációval 30% TAR tartalmú TDA koncentrátum előállítása, valamint  a minták viszkozitásának mérése rotációs viszkoziméterrel Közreműködők: Dr. Lengyel Attila, Dr. Mogyoródy Ferenc, Dr. Lengyel Attiláné, Dr. Ábrahám József, Ferencziné Bonczos Lídia, Dubniczky Tibor, Séra László OTKA T 37626 Határfelületi energiák és jelenségek vizsgálata fémolvadék fázist tartalmazó rendszerekben. Közreműködők: Dr. Kaptay György, Dr. Báder Imre, Baumli Péter, Hutkainé Göndör Zsuzsanna OTKA Nanocsövek előállítása, szerkezete és tulajdonságai Közreműködők: Dr. Kaptay György, Jaroslav Sytchev, Baumli Péter, Hutkainé Göndör Zsuzsanna OTKA Termodinamikai függvények számításának és az ehhez szükséges alapadatok meghatározásának irányítása, az elmélet fejlesztése, az eredmények közzététele. Közreműködők: Dr. Kaptay György, Jaroslav Sytchev, Baumli Péter, Hutkainé Göndör Zsuzsanna, Yagmae Maziar NKFP Lézerrel létrehozott in-situ fémkompozit rétegek vizsgálata egyedi, nagyértékű szerszámok élettartam növelése céljából Közreműködők: Dr. Kaptay György, Jaroslav Sytchev, Baumli Péter, Hutkainé Göndör Zsuzsanna

A kutatólaboratóriumban folyó kutatások eredményeként született tudományos fokozatok

Mogyoródy Ferenc (PhD fokozat) Baumli Péter (PhD fokozat)

A laboratóriumi eszközök támogatásával született tudományos publikációk

Bárány S., Mészáros R.: Alumínium sók hidrolízis termékeinek nanorészecskéi és alkalmazásuk a víztisztításban, Magyar Kémiai Folyóirat 112 évf. pp.56-71, 2006 R. Mészáros, S. Bárány: Strength of flocs formed from aluminium sulfate hydrolysis product particles, Progr. Colloid Polim. Sci. vol 135. pp. 70-76 2008 S. Bárány, R. Mészáros, I. Kozakova, I. Skvarla: Kinetics and mechanism of flocculation of bentonite and kaoline suspensions with polyelectrolytes and strength of flocs formed, Colloid Journal, 71, no. 2, pp. 1-8, 2009 R. Mészaros, S. Barany: Effect of hydrodynamic conditions on the kinetics of flocculation of bentonite suspensions and strength of flocs, Colloid Journal (accepted) S. Bárány, I. Solomentseva, R. Mészáros: Kinetics of destruction and recontruction of aggregates formed from the aluminium salt hydrolysis products, microCAD, Miskolc, pp. 23-30, 2004 Mészáros R., Bárány S.: Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása polimerekkel, 11. Int. Conf of Chem., Kolozsvár, pp. 387-390, 2005 Bárány S., Mészáros R.: Alumínium sók hidrolízis termékei és alkalmazásuk a víztisztításban, 11. Int. Conf of Chem., Kolozsvár, pp. 226-230, 2005 S. Bárány, R. Mészáros: The effect of mixing on stability and break up of aggregates formed from aluminium sulfate hydrolysis products, Mat. Sci. and Eng., Miskolc, vol 33., pp. 37-47., 2007 R. Mészáros, S. Bárány: Strength of flocs formed from clay mineral particles in the presence of polyelectrolytes, microCAD, Miskolc, pp. 89-93, 2007 Mészáros R., Bárány S.: Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása polimerekkel és alkalmazása élővízi iszapok sűrítésére, Tavaszi Szél, Budapest, pp. 96-102, 2007 R. Mészáros: Strength of flocs formed from clay mineral particles int he presence of polyelectrolytes, MAK Dokt. Fóruma, Miskolc, pp. 20-24, 2007 Mészáros R.: Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása különböző töltéselőjelű polielektrolitokkal, Konf. a Magyar Tud Ünnepe Alk., Sopron, pp. 41-44, 2008 Mogyoródy F. és mtsai.; ‘Eljárás tiolkarbamát tartalmú szennyvizek elektrokémiai tisztítására’ (H 214370 sz. Magyar Szabadalom) Mogyoródi F., Mogyoródy F., Lubinszki I-né, Dinya Z., Papp L., H. Bergmann, T. Jurchuk Bergmann, “Eljárás kémiai szintézisek környezetterhelésének csökkentésére és technológiai szennyvizek kezelésére”  (P 0000 712. sz.) Mogyoródy F.; ‘Tiolkarbamát szennyvizek ártalmatlanítási lehetőségei’. Publ. Univ. Miskolc, Series B. Metallurgy. Vol. 39. (1995) No. 1. pp. 339-345. F. Mogyoródy,  ‘Electrolytic degradation of sulphide-containing organic compounds for waste water in saline solution’  Publ. of  Univ. Miskolc ’97, Chemistry. Vol.    (1997) A. Vidal, Z. Dinya, F. Mogyoródy, F. Mogyoródi, ‘Photocatalytic Degradation of Thiocarbamate Herbicide Active Ingredients in Water’  Applied Catalysis  B: Environmental 21 (1999) 259-267. (Impact Factor:  3,133,  hivatkozás: 34) Mogyoródy, F. ‘ Electrochemical degradation of thiocarbamates in NaCl solutions.’    Journal of Applied Electrochemistry 36 (2006) 773 (Impact Factor:  1,409) Mogyoródy, F. ‘ The Influence of Chlorine-Water Equilibria on the Electrochemical Destruction of Thiocarbamate Herbicides in NaCl Solutions’    Journal of Applied Electrochemistry  36 (2006) 765  (Impact Factor:  1,409) Mogyoródy, F. ‘Reaction Pathways in the Electrochemical Degradation of Thiocarbamate Herbicides in NaCl Solution’ Journal of Applied Electrochemistry 36 (2006) 635 (Impact Factor:  1,409) Mogyoródy F.; ‘Növényvédőszer szennyeződések lebontása NaCl-tartalmú vizes oldatokban elektrokémiai módszerrel’; microCAD’ 95 Nemzetközi Számítástechnikai Tudományos Konferencia  Miskolc, Section A: Bányászat, Geotechnika, Környezetvédelem, p. 7-12.; 1995. febr. 23. Mogyoródy F.; ‘Tiolkarbamát szennyeződések lebontása NaCl-tartalmú vizes oldatokban anódos oxidációval’; 2. Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia, II. Szekció p. 123-131.; 1995. május 31-június 1. Mogyoródy F.; ‘Tiolkarbamát szennyvizek ártalmatlanítási lehetőségei’.  Publ. Univ. Miskolc, Series B. Metallurgy. Vol. 39. (1995) No. 1. pp. 339-345. Mogyoródy F.; ‘Tiolkarbamát szennyvizek elektrokémiai oxidációval történő lebontása bázikus közegben’; microCAD’ 96 Nemzetközi Számítástechnikai Tudományos Konferencia  Miskolc, Section A: Bányászat, Geotechnika, Környezet-védelem, p. 89-95.; 1996. febr. 29. F. Mogyoródy; ‘A New  Method for Degradation of  Thiocarbamate  Wastewater  by Electrooxidation in Presence of NaCl’ CERECO’97 The 2nd International Conference on Carpathian Euroregion,  Miskolc-Lillafüred, June 1-4., 1997. Conf. Proceedings p. 320-326. F. Mogyoródy, I. Lázár, Z. Dinya; ‘Electrolytic Decontamination of a Mustard-Gas (HD) Derivative in Saline Solution’ DEMECO’97  The 1st  International Conference on Demilitarization Ecology in Central & Eastern Europe & the Former Soviet Union,  Miskolc-Lillafüred,  June 4-7., 1997.  Conf. Proceedings p. 105-112. Mogyoródy F., Lázár I., Dinya Z., ‘Mustárgáz (HD) származékok elektrokémiai ártalmatlanítása NaCl-oldatban’ microCAD’ 98 Nemzetközi Számítástechnikai Tudományos Konferencia  Miskolc, Section A: Bányászat, Geotechnika, Környezet-védelem,;  1998. febr. 25-26. Mogyoródy F., ‘Bomlási intermedierek az EPTC elektrolízises bontásánál’ microCAD’ 99 Nemzetközi Számítástechnikai Tudományos Konferencia  Miskolc, Section A: Bányászat, Geotechnika, Környezetvédelem, 1999. febr. 24-25. F. Mogyoródy, ‘Investigation of Electrodialytic Mass Transport at Electrolysis of Aqueous Sodium Chloride Solutions Contaminated by EPTC’ microCAD’2000 International Computer Science Conference  Miskolc, Section D: Applied Chemistry, 2000. febr. 23-24. F. Mogyoródy, ‘Electroflotation at Electrolysis of Aqueous Sodium Chloride Solutions Contaminated by EPTC’ microCAD’2000 International Computer Science Conference  Miskolc, Section D: Applied Chemistry, 2000. febr. 23-24. F. Mogyoródi, F. Mogyoródy, ‘Application of Electrochemical Process and Equipment for Decrease of Environment Contamination at Industrial Organic Synthesis’ microCAD’2000 International Computer Science Conference Miskolc, Section D: Applied Chemistry, 2000. febr. 23-24. F. Mogyoródy; ‘Electrochemical decontamination of Waste-Waters’ CERECO’2000 The 3rd International Conference on Carpathian Euroregion, Miskolc-Lillafüred, May 11-14., 2000. Conf. Proceedings p. F. Mogyoródy, F. Mogyoródi ‘Electrochemical Oxidation of Thiocarbamates on Electrode, in Electrolyte Solution Close to the Electrode and in Bulk Solution’ MicroCAD 2001 International Scientific Conference  Miskolc, Section E: Chemistry, 2001. márc. 1-2. F. Mogyoródy, ‘Application of Electrochemical Method for Thiocarbamate Herbicide Wastewater Treatment’ MicroCAD 2001 International Scientific Conference  Miskolc, Section E: Chemistry, 2001. márc. 1-2.