Tanulmányi időbeosztás

Az alábbi linkeken keresztül elérhető a képzésben résztvevő hallgatóinkra vonatkozó 2020/21 tanév II. félévének módosított időbeosztása:

Részletesen az alábbi linken olvasható a tanulmányi időbeosztás: https://www.uni-miskolc.hu/2020-2021-es-tanev-II-felev

Karunk távoktatásáról bővebb információ az alábbi letölthető dokumentumban érhető el:

 

Alapképzéseink

Anyagmérnöki BSc és Vegyészmérnöki BSc

A BSc jelentése: Bachelor of Science. Ez Európában (sőt azon túl is) elismert diplo­mát jelent. Bárhová kerülj is, tudni fogják, miről szól: mérnöki területen három (és fél) éves, gyakorlatorientált képzést kaptál, az adott szakterületet ismered. Tudásod könnyen, jól adaptálható a választott szakod, szakirányod bármely iparágához, bármely ilyen üzemben rövid idő alatt otthonosan mozogsz majd.

 

Anyagmérnöki BSc

Innovatív mérnöki tudás az anyagok és technológiák magas szintű ismeretével. A nálunk szerzett tudás könnyen, jól adaptálható az anyagtudomány hagyományos és újszerű iparágaiban egyaránt. Az oklevéllel számos olyan unikális tudásra tehetsz szert, amivel az országban csak a mi hallgatóink büszkélkedhetnek, ami miatt végzettjeink rendkívül keresettek a munkaerőpiacon. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a több, mint félszáz duális partnervállalat, akik az ország számos pontjáról csatlakoztak hozzánk, hogy általunk, velünk közösen biztosítsák szakember utánpótlásukat. Képzésünk duális és hagyományos formában is indul.

Szakterületeink: Anyagvizsgálat, Felületkezelés, Hő- és megújuló energia, Hőkezelés, Járműipari Öntészet, Képlékenyalakítás, Metallurgia, Polimertechnológia, Szilikáttechnológia, Vegyipari technológia.

Vegyészmérnöki BSc

A vegyipar széleskörű összefogásának is köszönhetően, a magas szintű vállalati igényeknek megfelelve 2019. szeptemberétől Miskolcon, a vegyipar szívében elindítottuk vegyészmérnöki alapszakunkat. A képzés keretében az országban először, kísérleti jelleggel bevezette a kar a személyre szabott oktatási modellt is: hallgató-páronként 1-1 fiatal mentoroktatót neveztünk ki a tanulmányok segítése érdekében. A képzést hagyományos és duális formában is elindítottuk.

Bővebb információ: ki.uni-miskolc.hu

Mesterképzéseink

Az MSc (Master of Science) további két év tanulással megszerezhető fokozat, ugyancsak eurokonform, az adott szakterület mélyebb, inkább elméleti jellegű ismeretét jelenti. a karon kialakított MSc-képzés ugyancsak szakirányos rend­szerben folyik. az MSc-képzésre a műszaki-természettudományos alapképzés­ben (BSc, egyetemi, főiskolai) szerzett oklevél birtokában lehet jelentkezni.

Anyagmérnöki MSc

Specializációk: Szilikátmérnöki, Polimermérnöki, Vegyipai technológiai, Energetikai
Kiegészítő specializációk: Anyagvizsgálati és Nanotechnológiai, Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási, Minőségirányítási, Archeometallurgiai.

Kohómérnöki MSc

SpecializációkÖntészeti, Energiagazdálkodási, Hőkezelő és Képlékenyalakítási, Kémiai Fémtechnológiai

Mérnöktanár MSc (Anyagmérnök)

A képzés célja olyan mérnöktanárok kibocsátása, akik műszaki ismereteik birtokában képesek anyagok, anyaggyártási folyamatok és berendezések áttekintésére, modellezésére, alkalmasak az anyagtechnológiák energia- és környezethatékony kérdéseinek rendszerszemléletű megközelítésére, értékelésére és a fentiek korrekt színvonalas oktatására a közoktatás és a felsőoktatás különböző szintjein egyaránt. A végzett mérnöktanárok az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés megalapozására alkalmasak.

Doktori képzés (PhD)

A Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolában – mint minden más doktori iskolában – a doktori képzés nappali, levelező vagy egyéni felkészülési formában folyhat, s eredményes lezárását az abszolutórium megszerzése bizonyítja. Abszolutórium birtokában kerülhet sor a doktori szigorlat letételére, az értekezés benyújtására, illetve megvédésére. Ezek, valamint az egyéb feltételek (mint például a nyelvismeret, publikáció) sikeres teljesítése után kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és a doktori oklevél átadására.
A Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola tizenegy tématerületet fog át: Kémiai metallurgia, Öntészet, Határfelületi- és nanotechnológiák, Fémek képlékenyalakítása, Fémtan, hőkezelés; anyaginformatika, Űranyag tudomány és technológia, nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás, Kerámiák és technológiáik, Polimertechnológia, Kémiai folyamatok és technológiák.