Anyagmérnöki BSc

A BSc jelentése: Bachelor of Science. Ez Európában (sőt azon túl is) elismert diplo­mát jelent. Bárhová kerülj is, tudni fogják, miről szól: mérnöki területen három (és fél) éves, gyakorlatorientált képzést kaptál, az adott szakterületet ismered. Tudásod könnyen, jól adaptálható a választott szakod, szakirányod bármely iparágához, bármely ilyen üzemben rövid idő alatt otthonosan mozogsz majd.

Választható specializációkHőkezelő – Képlékenyalakítási, Járműipari öntészeti – Öntészeti, Fémtechnológiai, Polimer – és Vegyipari technológia, Hőenergia – Szilikáttechnológiai, Fémelőállítási – és képlékenyalakítási specializáció

Mesterképzéseink

Az MSc (Master of Science) további két év tanulással megszerezhető fokozat, ugyancsak eurokonform, az adott szakterület mélyebb, inkább elméleti jellegű ismeretét jelenti. a karon kialakított MSc-képzés ugyancsak szakirányos rend­szerben folyik. az MSc-képzésre a műszaki-természettudományos alapképzés­ben (BSc, egyetemi, főiskolai) szerzett oklevél birtokában lehet jelentkezni.

Anyagmérnöki MSc

Specializációk: Szilikátmérnöki, Polimermérnöki, Vegyipai technológiai, Energetikai
Kiegészítő specializációk: Anyagvizsgálati és Nanotechnológiai, Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási, Minőségirányítási, Archeometallurgiai.

Kohómérnöki MSc

SpecializációkÖntészeti, Energiagazdálkodási, Hőkezelő és Képlékenyalakítási, Kémiai Fémtechnológiai

Mérnöktanár MSc (Anyagmérnök)

A képzés célja olyan mérnöktanárok kibocsátása, akik műszaki ismereteik birtokában képesek anyagok, anyaggyártási folyamatok és berendezések áttekintésére, modellezésére, alkalmasak az anyagtechnológiák energia- és környezethatékony kérdéseinek rendszerszemléletű megközelítésére, értékelésére és a fentiek korrekt színvonalas oktatására a közoktatás és a felsőoktatás különböző szintjein egyaránt. A végzett mérnöktanárok az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés megalapozására alkalmasak.

Doktori képzés (PhD)

A Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolában – mint minden más doktori iskolában – a doktori képzés nappali, levelező vagy egyéni felkészülési formában folyhat, s eredményes lezárását az abszolutórium megszerzése bizonyítja. Abszolutórium birtokában kerülhet sor a doktori szigorlat letételére, az értekezés benyújtására, illetve megvédésére. Ezek, valamint az egyéb feltételek (mint például a nyelvismeret, publikáció) sikeres teljesítése után kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és a doktori oklevél átadására.
A Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola tizenegy tématerületet fog át: Kémiai metallurgia, Öntészet, Határfelületi- és nanotechnológiák, Fémek képlékenyalakítása, Fémtan, hőkezelés; anyaginformatika, Űranyag tudomány és technológia, nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás, Kerámiák és technológiáik, Polimertechnológia, Kémiai folyamatok és technológiák.