Energetikai Mérnökasszisztens Felsőfokú Szakképzési Szak (FSZ)
Többlépcsős, úgynevezett bolognai képzési rendszerünk a felsőfokú szakképzés (FSZ) megjelenésével vált teljessé, ezen a szinten a középiskolai és az alapképzés (BSc) közötti végzettség szerezhető. A felsőfokú szakképzés hallgatói nappali képzésben végzik tanulmányaikat. A szakképesítés alkalmassá teszi őket energetikai vállalatok középvezetői állásainak betöltésére, vagy a szakképzéshez illeszkedő BSc szakon a tanulmányok folytatására. Az energetikai mérnökasszisztens szakon olyan szakembereket képzünk, akik gyakorlati tudással rendelkeznek az energetikai rendszerek üzemeltetése területén. Hallgatóink a szűkebb szakismereteken túl humán és gazdasági jártasságot is szereznek. A szakra való bejutás feltétele az érettségi bizonyítvány, felvételi vizsga nincs. Az energetikai mérnökasszisztensképzésben tanult tantárgyak egy részét (kreditérték beszámításával) elismerjük a Műszaki Anyagtudományi Karon indított anyagmérnök BSc szak hőenergiagazdálkodási szakirányon továbbtanulók, illetve a Gépészmérnöki és Informatikai Karon indított energetikai BSc szakon továbbtanulók számára.