Anyagmérnöki Mesterszak

Olyan mérnökök képzése a cél, akik az anyagok (például fémek és ötvözeteik, kerámiák és szilikátok, polimerek és műanyagok) szerkezetével, tulajdonságaival, viselkedésével foglalkozó alaptudományokban szerzett ismereteik birtokában képesek a technológiák tervezésére, működtetésére, kutatási-fejlesztési feladatok ellátására. Minden mesterjelölt szakirányt és kiegészítő szakirányt választ tanulmányai során.

Kohómérnöki Mesterszak

A képzésben részt vevő hallgatók a fémipari technológiák, a fémelőállítás, a fémhulladékok feldolgozása, a képlékenyalakítás és az öntészet korszerű ismereteit sajátítják el. A kohómérnök mesterfokú diplomások képesek a fémes alapanyagok és a fémtartalmú hulladékok felhasználásával fémeket és ötvözeteket előállítani, valamint a felhasználó ipar által előírt tulajdonságú, alakú és méretű termékké feldolgozni. Minden mesterjelölt szakirányt és kiegészítő szakirányt választ tanulmányai során.

Mérnöktanár Mesterszak

A képzés célja olyan mérnöktanárok kibocsátása, akik műszaki ismereteik birtokában képesek anyagok, anyaggyártási folyamatok és berendezések áttekintésére, modellezésére, alkalmasak az anyagtechnológiák energia- és környezethatékony kérdéseinek rendszerszemléletű megközelítésére, értékelésére és a fentiek korrekt színvonalas oktatására a közoktatás és a felsőoktatás különböző szintjein egyaránt. A végzett mérnöktanárok az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra való felkészítés megalapozására alkalmasak.