Alapító: Magyar Alumíniumipari Tröszt
Alapítás éve: 1989
Székhelye: Budapest
 

Kuratórium

Elnöke: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja
Tagjai: Dr. Czél György egyetemi docens,
Dr. Dúl Jenő egyetemi docens
Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi docens,
Dr. Roósz András egyetemi tanár.

 

Az Alapítvány célja a Műszaki Anyagtudományi Karon folyó képzés színvonalának emelése, az alumíniumipari szakemberellátáshoz szükséges szakembergárda kinevelése, az oktatási körülmények lényeges javítása.

 

Pályázhatnak:

a) Hallgatók:

  • jó tanulmányi eredményt elérő harmad-, negyed-, ötödéves hallgatók, a tárgyévben végzett kohómérnökök,
  • az alumíniumiparral kapcsolatban végzett TDK tevékenység támogatására,
  • alumíniumipari témájú diplomamunkák anyagi támogatására,
  • kiemelkedő képességű hallgatók külföldi tanulmányútjainak, részképzésben való részvételének, nyelvtanulásának támogatására.

b) Oktatók, kutatók:

  • korszerű alumíniumipari technológiák, ismeretek témakörében tananyagok elkészítésének finanszírozására,
  • fiatal oktatók, kutatók számára olyan lehetőségek biztosítására, melyek lehetővé teszik nagyhírű egyetemeken és intézményekben továbbképzésen, illetve speciális képzésben való részvételt, alumíniumipari témájú kutatásaik befejezését, nyelvismeretük elmélyítését.

c) A Kar, a Kar intézetei, tanszékei és egyéb szervezeti egységei:

  • az alumíniumiparral kapcsolatos kutatások technikai feltételeinek megteremtésére, illetve fejlesztésének támogatására, illetve
  • akik (amelyek) az alumíniumipar fejlődése érdekében bármely vonatkozásban kiemelkedő eredményeket értek el, vagy érdemeket szereztek.
     

A pályázat beadási határideje: folyamatos

 

A pályázat beadási helye: Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatala.