Alapító: InnoFerCo Kft.
Alapítás éve: 1996
Székhelye: Miskolc
Alapítói vagyon: 100 000,- Ft
 

Kuratórium
Elnöke:

Dr. Gácsi Zoltán  egyetemi tanár, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja

Tagjai:  

 • Dr. Roósz András  egyetemi tanár
 • Dr. Dúl Jenő  egyetemi docens
 • Dr. Czél György  egyetemi docens
 • Dr. Palotás Árpád Bence  egyetemi docens
   

Az Alapítvány célja

 • A Műszaki Anyagtudományi Karon folyó képzés infrastruktúrájának, műszer- és eszközellátottságának javítása, jegyzetek és oktatási segédletek megjelentetésének financiális segítése.
 • Az oktatói utánpótlás javítása érdekében a 40 évnél fiatalabb oktatók-kutatók kiemelkedő tevékenységének erkölcsi-anyagi elismerése.
 • Oktatók és kutatók hazai és külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való aktív részvételének, különböző kari rendezvények lebonyolításának támogatása.
 • Azon hallgatói kezdeményezések támogatása, melyek az alapítvány céljaival egybeesnek, s más alapítványnál támogatásban nem részesülnek.
 • A magyar színesfémkohászat művelése iránti érdeklődés felkeltése, azon egyetemi hallgatók munkájának, felkészültségének segítése, akik hivatást éreznek magukban a színesfémkohászat és féltermékgyártás technológiájának továbbfejlesztésére és olyan kutatások támogatása, melyeket hallgatók vagy fiatal oktatók végeznek a színesfémkohászat tudományában való mélyebb jártasság szerzése céljából.
   

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:

 • a pályázó adatait,
 • a pályázat rövid leírását,
 • a kért támogatás összegét.

A Kuratórium nem támogat a benyújtás idejében már lezajlott tevékenységet.

A pályázatok beadási határideje: minden év február 28., május 31., szeptember 30., november 30.,

A pályázatok benyújtásának helye: a Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatala.

 

Aktuális pályázatok: