A Kerpely Antal Alapítvány pályázatot hirdet doktorjelölteknek ösztöndíj elnyerésére

A pályázat célja, hogy a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán elősegítse az oktatói, kutatói utánpótlást, ösztönözze a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelölteket a tudományos fokozatuk megszerzésére.

A pályázat feltétele a PhD értekezés sikeres megvédése – az ösztöndíj folyosítása a fokozat odaítélése után történik – az ösztöndíj összege 200.000,- Ft egyszeri alkalommal.

Az ösztöndíjra pályázatokat nyújthatnak be a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán foglalkoztatott azon 40. életévüket be nem töltött oktatók, kutatók, akik a doktori védés időpontjában teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban állnak, vagy olyan kutatók, akik a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karára kihelyezett MTA Kutatócsoporttal állnak teljes idejű munkaviszonyban.

Előnyben részesülnek a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán alkalmazott oktatók.

Nem pályázhatnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Deák Ferenc Ösztöndíjban részesült oktatók, kutatók.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, a közalkalmazotti jogviszonyról szóló igazolást, valamint a sikeres védés jegyzőkönyvi kivonatát.
A pályázatokat folyamatosan fogadja a kuratórium.

Dr. Gácsi Zoltán
a kuratórium elnöke