Cím: B/1. II. em.
Telefon: 565-102
Belső telefon: 15-16
Email: femagika@uni-miskolc.hu
Vezető: Dr. Szabó Tamás

 

Az anyagfejlesztés iránt kedvet érző hallgatók lehetőséget kapnak modern mikro- és nanokerámiák fejlesztésére, akár saját, akár a tanszéken folyó kutatási projekt keretében. Kutatásfejlesztési tevékenységünk szo ros ipari kapcsolatokon alapul, tanszékünk a szilikát- és a kerámiaipar jelentős támogatásával bír. Jó kapcsolataink eredményeképpen vég zett hallgatóink el helyezkedési esé lyei itthon és az Európai Unió országaiban egyaránt ki magaslóak. Szoros és széles körű külföldi kapcsola tainknak köszönhetően a tudomá nyos kutatásra fogékony, jó képességű hallgatóink rendszeres lehetőséget kapnak külföldi részképzésben (akár teljes szemeszteren, akár MSc képzésen) való részvételre, valamint rövidebb tanulmányutakon és nemzetközi konferenciákon való tapasztalatszerzésre. Külföldi partnereink Európa kiemelkedő egyetemei – TU Bergakademie Freiberg (Né- met ország), Technical University of Madrid (Spanyolország), University of Leoben (Ausztria), és kerámiai kutatással foglalkozó ipari vállalatok, például Wienerberger, Creaton, Tondach, Holcim, Ibiden, Kerox. A Polimermérnöki Intézeti Tanszék oktatógárdája két egyetemi tanár, egy docens, egy adjunktus és három tanársegéd. A kompozitok és a fa technológiáját meghívott professzorok oktatják. A gyakorlati képzésre és a kutatásra korszerű, állandóan fejlődő műszerpark áll rendelkezésre. A polimer tudomány alapozó tantárgyai mellett a tanszék nagy figyelmet fordít a műanyagtechnika oktatására. A végzett hallgatók potenciális jelöltek a borsodi régióban található vegyipari alapanyaggyártás munkahelyeinek betöltésére, de az ország minden régiójában elismertek. Az oktatási anyag elsajátításával az anyagmérnök hallgató képessé válik átlátni a különféle műanyag alapanyagokból készített késztermékek gyártási folyamatát, gyártástechnológiai lépcsőit, beleértve a kompozit gyártásra jellemző különleges technológiákat (pl. pulltruzió). A fröccsöntés technológiájának oktatását tekintve tanszékünk a teljes gyártási vertikummal rendelkezik a tervezéstől a termék előállításáig. CAD rendszerek segítik a virtuális termékformálást, amelyet a fröccsöntési szimuláció egészít ki, segítve ezzel a virtuális termékgyártást.

MUNKATÁRSAK: