Felhívás a 2018. évi Tudományos Diákköri Konferenciára

STUDENTS’ SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE of 2018.

 

Jelentkezés: 2018. szeptember 10 – október 05

 
A jelentkezéshez az alábbi teendők szükségesek:
 
 1. Jelentkezni a http://tdk.uni-miskolc.hu/ honlapon. Azon hallgatók számára, akik korábban még nem regisztráltak a honlapon, a bejelentkezéshez regisztráció szükséges. Az előző években már regisztrált hallgatók ne regisztráljanak újra, hanem a korábban megadott felhasználónév és jelszó használatával lépjenek be a rendszerbe.
 1. A http://tdk.uni-miskolc.hu/ honlap által generált jelentkezési lapot egy példányban kinyomtatva, a nevező Hallgató és a Konzulens(ek) aláírásával ellátva leadni Benke Márton részére (Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet, B/1 109. szoba, vagy az adminisztráción: B/1 5. szoba).
 1. A TDK dolgozat egy oldalas rezüméjét elküldeni a memaktdt@gmail.com e-mail címre. A rezümének tartalmaznia kell a TDK dolgozat címét magyar és angol nyelven is; a TDK dolgozat készítőjének nevét; a konzulens(ek) nevét, valamint a dolgozat témájának egy oldalas összefoglalóját.
 1. A kinyomtatott rezümét a nevező Hallgató és a Konzulens(ek) aláírásával ellátva leadni Benke Márton részére.
   

A TDK DOLGOZATOK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2018. NOVEMBER 14.

A Műszaki Anyagtudományi Kar TDK KONFERENCIájának IDŐPONTJA:
2018. NOVEMBER 21.
 

A TDK pályamű formai követelménye

A felhívás hivatalos dokumentuma letölthető az alábbi linken keresztül: Link

A TDK konferencia programfüzete letölthető az alábbi linken keresztül: Link

Application: September 10 – October 05

 
For application, the following is to be fulfilled:
 
 1. Apply at http://tdk.uni-miskolc.hu/ webpage. Those students, who have not registered already, registration is required for signing in.
  Those students, who have already registered during the previous years, registration is not required, they can sign in with their own account and password.
   
 1. Submit the signed – by both student(s) and supervisor(s) – application form printed from http://tdk.uni-miskolc.hu/ to Márton Dr. Benke (Institute of Physical Metallurgy, Metalforming and Nanotechnology, Bld. B/1 Room 109. or administration: Bld. B/1 Room: 5.).
 1. Send the maximum one page abstract of the research work to memaktdt@gmail.com. The abstract must contain the title of the research work, the name of the author(s) /student(s)/, name of supervisor(s), and maximum one page summary of the research work.
 1. Submit the printed and signed – by both student(s) and supervisor(s) – abstract to Márton Dr. Benke.
   

DEADLINE OF SUBMISSION OF THE COMPLETE RESEARCH WORK:
NOVEMBER 14. 2018.

DATE OF STUDENT’S SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE OF THE FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING:
NOVEMBER 21. 2018. 
 

The official document of the call can be downloaded via the link.

5681
 

Prof. Dr. Mertinger Valéria
– intézetigazgató, egyetemi tanár

Mit jelent egy Tudományos Diákköri munkában részt venni?

 
A TDK egy mozaikszó: Tudományos DiákKöri munka, de igazából egy fogalom. TDK-zni egy életforma a diáknak és a konzulensnek is, és amit mindenki lelkesedésből választ és csinál. Te miért választanád? Mert száraz az egyetemi tananyag? És nyomaszt az ismeret, amit tanulni KELL, és amiből vizsgázni KELL? Mert lehet, hogy megfog egy izgalmasan hangzó téma címe és úgy gondolod, az egyetem túlmutat a kötelező krediteken és szakestélyen és bulikon? Mert jó érzés úgy bemenni akár már harmadik félévesen is egy tanszékre, hogy névről ismernek, hagyják, hogy dolgozz a laborban és használd azokat az eszközöket, amiket gyakorlaton is csak messziről mertél nézni? Mert senki nem azt nézi mit magoltál be, milyen az átlagod, hanem hogy mennyi időt szánsz rá, mennyi mérést csinálsz és mennyire akarod megérteni amit csinálsz vagy az eredményt amit kaptál! Mert minden kockázat nélkül megtanulsz dolgozatot írni a szakdolgozat vagy diplomadolgozat előtt? Vagy előadni? És nem a záróvizsgán kell előszőr görcsölni, hogy hogy lehet elmondani 30 diát 10 percben?  Akár idegenek előtt is? Hát ezért! Ja és persze nyerhetsz díjat! Ha jó vagy, még elviszünk konferenciákra és ott is elmondhatod! Akár még külföldre is! Akár még Amerikába is!

Nem érted mi ez az egész? Kérdezz! Nem tudod mi a jó téma és ki a jó konzulens? Kérdezz! Ha közösen belevágtok egy kutatásba, az őt is izgatja, ha elkezditek a közös munkát ne hagyd cserben! Ha engem nem mersz kérdezni, vagy nekem nem hiszel, kérdezd a hallgatótársaidat, a legjobbakat! Sepsi Mátét és Kárpáti Viktort a kari bizottságból bátran ajánlom!

 

Dr. Mertinger Valéria

elnök

TDK a Karunkon

A Karunkon hosszú évek óta magas színvonalú tudományos diákköri munka folyik. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy a kiemelkedő tanulmányi eredményekért és TDK munkákért kapható Pro Scientia Aranyérem díjazottak között kiemelkedően nagy számban fordulnak elő karunk hallgatói. A Műszaki Tudományi Szekcióban eddig kiosztott 49 díjból 10-et karunk hallgatói nyertek el. Figyelembe véve a kar hallgatói létszámát a Pro Scientia Aranyérem díjak fajlagos száma több tízszerese az átlagos hazai felsőoktatási intézmények hasonló adatának.
A TDK konferencia az őszi félévben kerül megrendezésre. A dolgozatok leadási határideje november közepe, erre az időpontra a Karunkon a hallgatók általában 25-35 dolgozatot készítenek. A dolgozatok témái a Kar minden tanszékét érintik, ami azt jelenti, hogy készülnek dolgozatok vegyipari, szerves és szervetlen kémiai témákban; polimerek, fémek és kerámiák anyagvizsgálataival és anyagtechnológiájával kapcsolatban; energetikai és környezetvédelmi problémák megoldásáról.
5575
5591

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvényeként a tehetséges alkotó fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi magyar felsőoktatással kapcsolatos nemzetstratégiai törekvéseinknek. A konferencia hat évtizedes múltra tekint vissza, kiemelt szerepét a felsőoktatási tehetséggondozásban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény is rögzíti. A konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a diáktudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az oktatásért felelős minisztériummal és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával minden páratlan év tavaszán 16 tudományterületi szekcióban hirdeti meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. (Forrás: otdt.hu)

További információk

Tudományos Diákköri Tanács 2018
Név Beosztás/Email
Elnök
Dr. Mertinger Valéria intézetigazgató,
egyetemi tanár
femvali@uni-miskolc.hu
Titkár
Dr. Benke Márton egyetemi docens
fembenke@uni-miskolc.hu
Tagok
Dr. Viskolcz Béla intézetigazgató,
egyetemi tanár
bela.viskolcz@uni-miskolc.hu
Dr. Póliska Csaba egyetemi docens
tuzcsaba@uni-miskolc.hu
Budavári Imre mérnöktanár
ontbudai@uni-miskolc.hu
Dr. Simon Andrea egyetemi docens
femandi@uni-miskolc.hu
Lassú Gábor tanszéki mérnök
feklassu@uni-miskolc.hu
Tőkés Bence MSc hallgató
tokesbence@freemail.hu
Sepsi Máté MSc hallgató
femsepsi@uni-miskolc.hu
Kárpáti Viktor MSc hallgató
cirkonium2000@gmail.com
Vasiszta Viktor BSc hallgató
vasiszta.viktor11@gmail.com

A Kari (Intézeti) TDT létszámát a Kar határozza meg. A Kari (Intézeti) TDT tagjait az oktatási egységek, hallgató tagjait a diákkörök vagy a hallgatói közösségek delegálják. A Kari (Intézeti) TDT oktató elnökét és titkárát a Kar dékánjának (Intézet igazgatójának) javaslata alapján a Kari (Intézeti) TDT választja meg a Kari TDT szabályzatban meghatározott időtartamra.