A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán hosszú évek óta magas színvonalú tudományos diákköri munka folyik. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy a kiemelkedő tanulmányi eredményekért és TDK munkákért kapható Pro Scientia díjazottak között nagy számban fordulnak elő karunk hallgatói. Az egy hallgatóra jutó tudományos diákköri dolgozatok számának tekintetében is kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetünk.

A Magyar Tudományos Akadémián 2013. november 18-án került sor a Pro Scientia díjak és a mestertanári aranyérmek átadására. Karunk hallgatója Cseh Dávid Pro Scientia aranyéremben, Prof. Dr. Mertinger Valéria mestertanár aranyéremben részesült.

A kar és a Tudományos Diákköri Szervezet vezetőjének mindenkor meggyőződése volt, hogy a tudományos utánpótlás a tudományos diákköri munkával kezdődik. A karon Ph.D. fokozatot szerzettek mindegyike tudományos tevékenységét diákköri munkával indította.

Karunk hallgatói a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományok Szekciójában két I., három II., három III. helyezést és két Különdíjat érdemeltek ki, és ezzel a Műszaki Anyagtudományi Kar az ország 39 műszaki kara közül a 6. helyet szerezte meg a helyezések abszolút száma alapján. A hallgatói létszámra vetített eredmények alapján karunk hosszú ideje vezeti a rangsort.

Karunkon a TDK konferencia az őszi félévben kerül megrendezésre. A TDK dolgozatok leadási határideje november közepe, erre az időpontra a Műszaki Anyagtudományi Karon a hallgatók általában 30-40 dolgozatot készítenek. A dolgozatok témái a Kar minden tanszékét érintik, ami azt jelenti, hogy készülnek dolgozatok vegyipari, szerves és szervetlen kémiai témákban; polimerek, fémek és kerámiák anyagvizsgálataival és anyagtechnológiájával kapcsolatban; energetikai és környezetvédelmi problémák megoldásáról.

 

MAK – TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS

Elnök: Dr. Szemmelveisz Tamásné – egyetemi docens

Titkár: Dr. Erdélyi János – adjunktus

Tagok:
Hutkainé Göndör Zsuzsa – mérnöktanár
Dr. Kollár Mariann – adjunktus
Dr. Kovács Helga – adjunktus
Dr. Veres Zsolt – egyetemi docens
Kulcsár Tibor – doktorandusz hallgató
Budavári Imre – mérnöktanár

Kari szekcióülés: 2014. november 20.

Dolgozat leadás határideje:
2014. november 7. (péntek)

(Dr. Erdélyi János, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, B/1 208.; vagy B/1. 215.)